BNNT, ARSZYN / DUDA

Gig Poster, 1000 × 700 mm

For CSW Znaki Czasu, Toruń, 2010