K. ALBO WSPOMNIENIE Z MIASTA

Poster 980 × 680 mm, Leaflet 297 × 420 mm

For Wojciech Bogusławski Theatre in Kalisz, 2016