OBRAZY MIMO WOLI. WOKÓŁ OBRAZU MYŚLI GEORGES’A DIDI-HUBERMANA

Book, 165 × 220 mm, 92 pages.

For Tarasin Gallery, Kalisz.